Svečano otvaranje nove zgrade Obiteljskog centra u Koprivnici - Obiteljski centar Koprivnica
Disable Preloader

Novosti

U petak, 12. svibnja 2023 godine u novoj zgradi Obiteljskog centra, Područne službe Koprivničko-križevačke, na adresi Trg Žarka Dolinara 14 u Koprivničkom Kampusu, održana je završna konferencija projekta „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“.  Završnoj konferenciji nazočio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Marin Piletić  koji je uz pozdravni govor i svečano otvorio obnovljenu zgradu Obiteljskog centra u Koprivnici. Uz Ministra uzvanicima su se obratili župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, gradonačelnik grada Koprivnice i saborski zastupnik Mišel Jakšić, ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić, te privremena ravnateljica Obiteljskog centra Ivana Šešo.


Tijek provedbe projekta prezentirali su v.d. predstojnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Koprivnica Danijel Rušak i v.d. voditeljica Obiteljskog centra, Područne službe Koprivničko-križevačke, koji su ujedno i provodili sam projekt. Projekt je prijavio tadašnji Centar za socijalnu skrb još tijekom 2019 godine. Koprivničko-križevačka županija bila je jedna od rijetkih koja nije imala osnovanu Podružnicu, a potreba za istim itekako je bila vidljiva u radu s korisnicima Centra. Uz podršku PORE, a uz poticaj nadležnog Ministarstva, te uz pomoć grada Koprivnice koji je za isto osigurao zgradu, pronađen je način da se osigura njezin nastanak uz financiranje od strane Europske unije.


Uz gore navedene uzvanike važno je istaknuti da su otvorenju nazočili i drugi uvaženi gosti. Kao predstavnice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prisutne su bile državna tajnica Marija Pletikosa i Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad. Posebno treba istaknuti da su bile prisutne obje privremene ravnateljice novih glavnih ustanova socijalne skrbi. Uz već navedenu privremenu ravnateljicu Ivanu Šešo bila je prisutna i privremena ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Tatjana Štritof.  Prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi s danom 31. 12. 2022. godine sve ustanove centara za socijalnu skrb prestale s radom, a od 01.01.2023. godine postaju jedinstvena ustanova Hrvatski zavod za socijalni rad sa sjedištem u Zagrebu. Podružnice Obiteljski centri se odvajaju od Centara i postaju samostalna ustanova Obiteljski centar, također sa sjedištem u Zagrebu. Stoga se može ustvrditi da su uz ministra Marina Piletića, privremene ravnateljice Ivana Šešo i Tatjana Štritof u ovom trenutku najznačajnije osobe u području socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.


Konferenciji su od strane Koprivničko-križevačke županije uz župana prisustvovali i drugi uvaženi gosti i to zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek. Od strane predstavnika Grada Koprivnica uz gradonačelnika prisutne su bile i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, te Ana Mlinarić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Od strane gradskog komunalnog poduzeća Komunalac prisutan je bio Goran Međurečan, član Uprave gradskog komunalnog poduzeća Komunalac. Upravo je gradsko poduzeće Komunalac zaduženo za upravljanje Kampusom, gdje se nalazi nova zgrada Obiteljskog centra. Kao bivša predsjednica upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Koprivnica bila je prisutna i Ivanka Perić – Novak, predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Koprivnica. Upravno vijeće bivšeg Centra često je bilo u situaciji da mora donositi važne odluke vezano uz provedbu projekta, te su također i oni svi zaslužni za uspješno provođenje samog projekta.


Konferenciji su također prisustvovali i Martina Vrabelj, vlasnica Graditeljstva Vrabelj,  koje je u zajednici s Montsistemima bilo izvođač radova rekonstrukcije zgrade te nadzorni inženjer Igor Kolar.


Uz sve navedene goste, konferenciji su prisustvovali i voditelji svih područnih službi Obiteljskog centra: od Područne službe u Dubrovniku, Puli, Rijeci preko Krapine, Varaždina, Vukovara, Osijeka. Radi se o ukupno dvadeset i jednoj službi.


Vezano uz provedbu projekta treba naglasiti da je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ potpisan 30.12.2020. godine, a vrijeme provedbe projekta bilo je od 01. studenog 2020. godine do 01. lipnja 2023. godine. Vrijednost projekta je 727.956,94 eura u kojem je sufinanciranje od strane EU u stopostotnom iznosu..


Kroz projekt su se osigurala sredstva za kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, za građevinske radove potrebne za rekonstrukciju zgrade, za nabavu sve potrebne opreme za opremanje zgrade, za nabavu tri službena vozila, ali i za medijsku promociju te izradu web stranice. Kako je zbog poremećaja cijena na tržištu materijala uslijed korone i rata u Ukrajini došlo do povećanja cijene radova, osigurana sredstva nisu bila dostatan za radove, te je bilo potrebno osigurati dodatan izvor financiranja. Tu je uskočilo nadležno Ministarstvo koje je osiguralo dodatnih gotovo 200.000,00 eura, što je ukupno povećalo vrijednost projekta na 921.900,13 eura.


Do kraja svibnja provesti će se sve planirane aktivnosti projekta, a stručni radnici Obiteljskog centra, Područne službe Koprivničko križevačke započet će s radom u novoj ustanovi od lipnja 2023. godine. Radi se o ukupno 6 stručnih radnica različitih struka (dvije psihologinje, dvije socijalne radnice, socijalne pedagoginja i pravnica) koje sve uz završeno visokoškolsko obrazovanje imaju dodatne edukacije iz područja savjetodavnog i terapijskog rada i tehnika.


Iako će u koprivničkom Kampusu biti sjedište rada,  uz rad u svom prostoru, predviđen je i terenski rad s obzirom da se nadležnost odnosi na područje cijele županije. Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja te provodi i posebne obveze za maloljetnike.


Rad Obiteljskog centra usmjeren je prevenciji institucionalizacije i razvoju mreže izvaninstitucionalnih usluga, no isto tako, Obiteljski centar zamišljen je i kao mjesto gdje možete doći ukoliko vam je potrebna podrška i pomoć u nošenju sa svakodnevnim životnim izazovima. Usmjereni su i na provođenje preventivnih programa, provode edukacije za potencijalne posvojitelje, rade s udomiteljima i udomljenom djecom, djecom i mladima u riziku za razvoj problema u ponašanju, žrtvama obiteljskog nasilja.


Savjetodavnim i preventivnim radom razvijaju se komunikacijske i socijalizacijske vještine kod djece i mladih, ali i odraslih osoba. Težište rada je i na svakodnevnom pružanju  usluga usmjerenih i na jačanje roditeljskih kompetencija, uspostavi kvalitetnijih obiteljskih i partnerskih odnosa. Nastoji se promicati odgovorno roditeljstvo kroz pružanje potpore roditeljima u ispunjavanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti u odgoju i obrazovanju djece. Kroz suradnju s drugim institucijama, aktivno rade na promicanju i zaštiti mentalnog zdravlja te osmišljavaju programe sukladno aktualnoj društvenoj problematici.


Partneri na projektu bili su Koprivničko-križevačka županija te regionalni centri za socijalnu skrb, a sada Hrvatski zavod za socijalni rad, dok je stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, koja je kontinuirano osiguravala podršku u provedbi projekata.


 


       


 


„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“


„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Obiteljskog centra, Područne službe Koprivničko-križevačke“


 
Natrag
scroll to top