Odgojni stilovi roditeljstva - Obiteljski centar Koprivnica
Disable Preloader

Novosti

Odgojni stilovi roditeljstva - ako vam je potrebna podrška ili savjetovanje na temu roditeljstva budite slobodni obratiti se u Obiteljski centar, Područnu službu Koprivničko - križevačku.


Biti roditelj u današnje vrijeme je zaista vrlo težak i zahtjevan posao koji uključuje zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba (npr. prehrana, fizička sigurnost..) ali i emocionalnih potreba, a postiže se odgojem.


Postoje različiti stilovi odgoja, a svaki od njih različito djeluje na razvoj djetetove ličnosti.


Kada govorimo o odgoju djeteta podrazumijevamo; ohrabrenje, ljubav, toplinu, razumijevanje, i podršku koju roditelj pruža svom djetetu ali i kontrolu koju čini roditeljsko očekivanje, zahtjevi i nadzor koji se mogu protezati od potpune kontrole do zanemarivanja djeteta. Iz te dvije dimenzije odgoja, proizlaze četiri tipa roditeljskog stila odgoja:


Autoritarni odgojni stil; naziva se još i krutim ili strogim odgojnim stilom a podrazumijeva odgojni stil u kojem roditelji postavljaju velika očekivanja i zahtjeve pred dijete. Roditelji provode strogi nadzor i kontrolu a da pri tome ne pružaju dovoljno ni podrške niti topline; oni su uglavnom usmjereni postavljanju pravila i granica, skloni su kažnjavanju ako se pravila ili granice ne poštuju ili se prekrše. Glavni cilj odgoja je naučiti dijete samokontroli i poslušnosti prema autoritetu, a odnos između roditelja i djeteta se temelji na odnosu nadređenosti i podređenosti. Ta su djeca vrlo često nesigurna, povučena, znaju  biti i agresivna, niskoga praga tolerancije na frustraciju… Često budu nepovjerljiva, nesigurna, neuspješna u rješavanju problema, imaju stalnu brigu da udovolje roditelju/autoritetu.


Autoritativni odgojni stil;  naziva se još i demokratskim ili dosljednim. Taj stil kombinira čvrstu roditeljsku kontrolu ali i emocionalnu toplinu. Roditelji djeci postavljaju zahtjeve i očekivanja koja su primjereni njihovoj  dobi, provode nadzor i imaju čvrstu kontrolu nad nepoželjnim djetetovim ponašanjima, ali uz pružanje ljubavi, podrške i emocionalne topline. Djetetova znatiželja, kreativnost, samouvjerenost i nezavisnost emocija su poticane od strane roditelja. Vodi se računa o djetetovim osjećajima i potiču se. To bivaju djeca koja su samopouzdana, samouvjerena, visokog stupnja samokontrole i odgovorna.


Permisivan tj. popustljiv odgojni stil  podrazumijeva emocionalnu toplinu ali slabu kontrolu. Roditelji takvog odgojnog stila su pretjerano emocionalno osjetljivi, pružaju veliku ljubav, podršku i emocionalnu toplinu, a da postavljaju male zahtjeve, imaju slabu kontrolu bez postavljanja granica nad djetetovim ponašanjem. Oni primarno zadovoljavaju sve djetetove zahtjeve i želje, dok djeca budu često nesigurna, nesnalažljiva, impulzivna, slabe samokontrole, te  sklona agresivnosti kada se susretnu s ograničenjima i trenutačnom neispunjavanju želja i zahtjeva.


Indiferentan ili zanemarujući odgojni stil podrazumijeva  roditelje koji imaju slabu kontrolu i emocionalnu hladnoću. Oni djeci postavljaju male zahtjeve, nemaju kontrolu nad djetetovim ponašanjem i ne postavljaju im granice. Emocionalno su hladni, nezainteresirani za djetetove aktivnosti, zaokupljeni su sami sobom, a roditeljsku ljubav iskazuju vrlo rijetko. Takva su djeca često neposlušna, neprijateljski raspoložena, niskog samopoštovanja i znaju biti sklona delikventnim oblicima ponašanja, a dominirajući osjećaji su im nesigurnost, promjenjivo raspoloženje i niska samokontrola.


Odgojni stilovi imaju značajan utjecaj na kognitivni i socio-emocionalni razvoj djeteta, radi čega je od izuzetne važnosti koji stil najčešće koristimo.  Za autoritativni odgojni stil, koji uključuje puno emocionalne topline uz jasno postavljanje zahtjeva, smatra se idealnim stilom odgoja i njemu treba težiti. Ujedno je bitno i osvijestiti da se radi o idealu i da nije moguće baš u svakoj situaciji reagirati idealno. Roditelji  ne moraju  biti savršeni.


 


Ako ste se prepoznali u nekom od ostala tri stila roditeljstva, bilo bi poželjno da uvedete odgovarajuće promjene i pokušate se što više približiti autoritativnom stilu. Ta se promjena ne može desiti u jednom danu, radi čega je potrebna i dosljednost i ustrajnost kako biste i vi i vaše dijete bili sretniji i zadovoljniji međusobnim odnosom.


 


Za sva dodatna pitanja i savjete, obratite nam se. Težište našeg rada je na svakodnevnom pružanju  usluga usmjerenih na jačanje roditeljskih kompetencija, uspostavi kvalitetnijih obiteljskih i partnerskih odnosa. Nastojimo promicati odgovorno roditeljstvo kroz pružanje potpore roditeljima u ispunjavanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti u odgoju i obrazovanju djece. Stručne radnice u Obiteljskom centru, Područnoj službi Koprivničko-križevačkoj, rado će Vam dati odgovore.


 


“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Obiteljskog centra Područne službe Koprivničko-križevačke”


Natrag
scroll to top