Nacionalni dan udomiteljstva - 31. svibnja - Obiteljski centar Koprivnica
Disable Preloader

Novosti

Što je udomiteljstvo?


Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje, u poticajnom i pozitivnom okruženju. Jedna od najboljih mogućnosti za pravilan rast i razvoj djece je život u udomiteljskoj obitelji – obitelji koja je odlučila, u toplini svojeg doma, primiti i brinuti se o djetetu dok postoje razlozi za izdvajanje iz biološke obitelji te ga na najbolji mogući način pripremiti za izazove života. Za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pružiti ljubav i skrb. U udomiteljske obitelji smještavaju se i odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem.


Tko sve može biti udomitelj?


Tko sve može biti udomitelj određeno je Zakonom o udomiteljstvu. Udomiteljstvo može obavljati fizička osoba koja: je punoljetna i ima poslovnu sposobnost, koja je hrvatski državljanin, ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj, mlađa je od 60 godina. Osoba koja  ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osoba koja je završila osposobljavanje za udomitelja. Potom je bitno da nema zapreke iz članka 18. Zakona koji se odnose na nekažnjavanje članova kućanstva te osoba koja ima propisane stambene uvjete. Udomitelj mora imati pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva. Također kućanstvo mora imati određena vlastita sredstva za uzdržavanje.


Procjenu tko može biti udomitelj radi tim za udomiteljstvo, a članovi tima su socijalni radnik, psiholog i pravnik.


Kako postati udomitelj


Udomitelj se postaje na način da se predaje zahtjev nadležnom Područnom ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji onda provodi upravni postupak i organizira osposobljavanje udomitelja  te izdaje dozvolu za bavljenje udomiteljstvom i udomiteljsku obitelj upisuje u Registar udomitelja.


Zašto postati udomitelj?


Na našem području postoji velika potreba za pružanjem svih oblika pomoći, temeljem zakonskog okvira - ostvarivanje novčanih prava, prava na temelju zdravstvenog statusa, pružanje socijalnih usluga, zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, zbrinjavanje odraslih osoba koji se zateknu u socijalno-zaštitnoj potrebi.


Za ostvarivanje nekih prava stručni radnici nemoćni su bez angažmana pojedinaca iz zajednice. Interes djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi  te  odraslih osoba čije socijalno i zdravstveno stanje zahtjeva zbrinjavanje putem socijalne usluge smještaja, nije njihov smještaj u ustanovama (koje su i ovako  prekapacitirane) već suživot u kvalitetnim, toplim udomiteljskim obiteljima gdje će razvijati svoje potencijale te imati sigurnost obiteljskog doma.


Važno je da djeca i osobe u potrebi ostaju u našoj lokalnoj zajednici, sa poznatim ljudima,  poznatom mentalitetu i sredini koja će biti podržavajuća za njih, a u tome je potrebna pomoć naših sugrađana.


Osim moralne i humanitarne komponente udomiteljstvo pruža i financijsku mogućnost ostvarivanja dodatnih novčanih sredstava za obitelj udomitelja. Odlukom o visini opskrbnine za potrebe korisnika i Odlukom o visini naknade za rad udomitelja došlo je do značajnog  povećanja novčanog iznosa naknada za rad udomitelja te opskrbnina za korisnike. Također, za nezaposlene osobe postoji mogućnost bavljenja udomiteljstvom kao zanimanjem, gdje osoba uz mjesečnu naknadu za rad udomitelja ima i plaćene i doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te uz navedeno dodatno prima opskrbninu za svakog smještenog korisnika.


Kako ne smijemo i ne želimo odustati od najranjivijih skupina društva, a potrebna je pomoć svih članova zajednice, odvažite se i javite Hrvatskom zavodu za socijalni rad  ili Obiteljskom centru za sve potrebne informacije, a kako biste nekome pružili sigurnost toplog doma.


Na kraju  zahvaljujemo svim udomiteljima koji zajedno sa članovima svojih obitelji daju dio veliki sebe za dobrobit drugih ljudi. Svim udomiteljima čestitamo njihov dan!
Natrag
scroll to top