Disable Preloader

O nama

← Natrag

Naša misija je savjetodavnim, edukativnim i preventivnim programima i aktivnostima promicati ideje obiteljskih vrijednosti te aktivno utjecati na podizanje kvalitete života poboljšavajući komunikaciju među članovima obitelji, olakšavajući odrastanje, pomažući u organiziranju obiteljskog života.


Obiteljski centar provodi savjetodavni i preventivni rad i druge stručne poslove koji se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, vršnjačko nasilje, razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima, edukaciju posvojitelja, obiteljsku medijaciju, poticanje i razvoj programa u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva te poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.


Korisnicima pružamo sljedeće usluge:


  • - individualno savjetovanje
  • - bračno/partnersko savjetovanje
  • - obiteljsko savjetovanje
  • - roditeljsko savjetovanje
  • - obiteljska medijacija
  • - edukativni programi (grupni rad)

U Obiteljskom centru Područnoj službi Koprivničko-križevačkoj zaposleni su:


Silvija Čavić, prof. psihologije – voditelj Područne službe

Jelena Jug, dipl. soc. radnica

Tanja Bakliža, mag.psych.

Petra Kušević, mag. paed.soc.

Marija Ranilović Mađarić, mag. paed. soc.

Jasminka Kacun Kresojević, prof. psihologije

Maja Jelušić, administrator

Kontakt: 099/366-9807
scroll to top