Disable Preloader

O nama

← Natrag

Naša misija je savjetodavnim, edukativnim i preventivnim programima i aktivnostima promicati ideje obiteljskih vrijednosti te aktivno utjecati na podizanje kvalitete života poboljšavajući komunikaciju među članovima obitelji, olakšavajući odrastanje, pomažući u organiziranju obiteljskog života.


Obiteljski centar provodi savjetodavni i preventivni rad i druge stručne poslove koji se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, vršnjačko nasilje, razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima, edukaciju posvojitelja, obiteljsku medijaciju, poticanje i razvoj programa u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva te poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.


Korisnicima pružamo sljedeće usluge:


 • - individualno savjetovanje
 • - bračno/partnersko savjetovanje
 • - obiteljsko savjetovanje
 • - roditeljsko savjetovanje
 • - obiteljska medijacija
 • - edukativni programi (grupni rad)

U Podružnici Obiteljski centar zaposleni su:


 • Silvija Čavić, prof. psihologije – predstojnik Podružnice
  • Broj telefona: 38548410624

 • Jelena Jug, dipl. soc. radnica
  • Broj telefona: 38548642342

 • Marija Ranilović Mađarić, mag. paed. soc.
  • Broj telefona: 38548410105

 • Petra Rep, mag.iur.
  • Broj telefona: 38548410603

 • Marija Đuran, mag.psych
  • Broj telefona: 38548410602

 • Ines Kučej, dipl. soc. radnica
  • Broj telefona: 38548410603

scroll to top