Disable Preloader

Svi dokumenti

Pretraživanje
ikona
21.3.2024.  Letak    6 MB  
dividerikonadividerikona
Poziv na dostavu ponuda    588,4 KB  
dividerikona
Prilog 1 i Prilog 3    16,7 KB  
dividerikonadividerikona
Prilog 4    142,2 KB  
dividerikona
Odluka o odabiru    129,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
24.4.2023.  Tugovanje    203,1 KB  
dividerikona
24.4.2023.  Ekranizam    223,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Prilog 4. Tlocrt zgrade    575,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
6.2.2023.  LETAK rzUNO    76,7 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Registar-czss-kc    91,8 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
IMENIK-DADILJA-izmjene-2022    200,4 KB  
dividerikona
IMENIK-POMOCNIH-DADILJA    89,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Troškovnik    16,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Plan nabave za 2022. godinu    774,2 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Poziv na dostavu ponuda    4,7 MB  
dividerikona
Popratna dokumetnacija    18,9 KB  
dividerikona
Upisnik certifikat    516,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Poziv za dostavu ponuda    3,5 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Upisnik-grupa1    510,2 KB  
dividerikona
Upisnik-grupa2    523,6 KB  
dividerikona
Zapisnik-medijska    2,1 MB  
dividerikona
Odluka o odabiru 1    482 KB  
dividerikona
Odluka o odabiru 2    486,5 KB  
dividerikonadividerikona
Troskovnik    16,3 KB  
dividerikonadividerikona
Poziv na dostavu ponuda    626,1 KB  
dividerikonadividerikona
Prilog 1    16,7 KB  
dividerikona
Prilog 2    142 KB  
dividerikona
Prilog 3    13,7 KB  
dividerikona
Prilog 4    164,6 KB  
dividerikona
Odgovor na upit    132,8 KB  
dividerikonadividerikona
Odluka o odabiru    113,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Prilog 2 – troškovnik    35,6 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Troskovnik--    16,1 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Odluka o odabiru    102,8 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
DON_za objavu u EOJN    168,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Prilog-1.-Ponudbeni-list    37,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Poziv-na-dostavu-ponude    25,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Poziv na dostavu Ponude    3,6 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Odluka o odabiru    613 KB  
dividerikonadividerikona
Poziv za dostavu ponuda    5,3 MB  
dividerikona
Nacrt Ugovora    21,4 KB  
dividerikona
Prilog 1    14 KB  
dividerikona
Prilog 2    14,1 KB  
dividerikona
Prilog 3    12,4 KB  
dividerikona
Prilog 4    12,2 KB  
dividerikona
Prilog 5    17,7 KB  
dividerikona
Troškovnik    11,8 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
scroll to top