Disable Preloader

EU fondovi i projekti

Pretraživanje

Na ovoj stranici možete naći dokumente vezane uz EU projekte:2023.

ikonadividerikona
Poziv na dostavu ponuda    588,4 KB  
dividerikona
Prilog 1 i Prilog 3    16,7 KB  
dividerikonadividerikona
Prilog 4    142,2 KB  
dividerikona
Odluka o odabiru    129,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Prilog 4. Tlocrt zgrade    575,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2022.

ikonadividerikona
Poziv na dostavu ponuda    4,7 MB  
dividerikona
Popratna dokumetnacija    18,9 KB  
dividerikona
Upisnik certifikat    516,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Poziv za dostavu ponuda    3,5 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Upisnik-grupa1    510,2 KB  
dividerikona
Upisnik-grupa2    523,6 KB  
dividerikona
Zapisnik-medijska    2,1 MB  
dividerikona
Odluka o odabiru 1    482 KB  
dividerikona
Odluka o odabiru 2    486,5 KB  
dividerikonadividerikona
Poziv na dostavu ponuda    626,1 KB  
dividerikonadividerikona
Prilog 1    16,7 KB  
dividerikona
Prilog 2    142 KB  
dividerikona
Prilog 3    13,7 KB  
dividerikona
Prilog 4    164,6 KB  
dividerikona
Odgovor na upit    132,8 KB  
dividerikonadividerikona
Odluka o odabiru    113,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Prilog 2 – troškovnik    35,6 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2021.

dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Odluka o odabiru    102,8 KB  
dividerikonadividerikonadividerdividerikona
DON_za objavu u EOJN    168,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadivider
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/2016), Centar za socijalnu skrb Koprivnica, kao Naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili s njim povezane osobe iz članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa.


divider

2020.

ikonadividerikona
Poziv na dostavu Ponude    3,6 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Odluka o odabiru    613 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Poziv za dostavu ponuda    5,3 MB  
dividerikona
Nacrt Ugovora    21,4 KB  
dividerikona
Prilog 1    14 KB  
dividerikona
Prilog 2    14,1 KB  
dividerikona
Prilog 3    12,4 KB  
dividerikona
Prilog 4    12,2 KB  
dividerikona
Prilog 5    17,7 KB  
dividerikona
Troškovnik    11,8 KB  
divider
scroll to top