Disable Preloader

PROJEKT „OBITELJSKI CENTAR KAO MJESTO PODRŠKE” UP.02.2.2.12.0016

← NatragO projektu

Ukupna vrijednost projekta: 2.986.637,92 kuna

EU sufinanciranje projekta: 2.986.637,92 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.2021. do 01.07.2023. godine.

Naziv Poziva: Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Naziv projekta: „Obiteljski centar kao mjesto podrške” UP.02.2.2.12.0016

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 01.07.2021. godine

PT2- HZZ

„Soft” projekt – vezan uz projekt infrastrukture

I. Projekt - Infrastruktura

Ukupna vrijednost projekta: 6.946.056,50 kuna

EU sufinanciranje projekta: 5.484.791,54 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 01.11.2020. do 01.06.2022. godine.

Naziv Poziva: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - II. faza

Naziv projekta: „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ KK.08.1.3.04.0046

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 30.12.2020. godine

Ugovor s Gradom Koprivnica o korištenju poslovnog prostora na području Kampusa potpisan 08.01.2021.

PT2- SAFU

Nadležno Ministarstvo odobrilo dodatno financiranje uslijed povećanje cijena građevinskih radova

Cilj/svrha projekta

- Uspostavljena Područna služba Koprivničko-križevačka (kao dio Centra za socijalnu skrb/samostalna ustanova)

- Obnovljena i opremljena zgrada za rad
- Osiguravanje sve potrebne opreme

- Osigurani stručnjaci za rad (zapošljavanje)
- Osigurane dodatne specifične edukacije za rad s korisnicima
- Aktivnosti s ciljem podizanje svijesti javnosti

- Razvoj mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga s ciljem deinstitucionalizacije u lokalnoj zajednici


Ciljane skupine

- djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
- djeca i mladi s problemima u ponašanju
- djeca s teškoćama u razvoju
- odrasle osobe s invaliditetom
- starije i nemoćne osobe
- žrtve obiteljskog nasilja
- trudnice i roditelji s djecom do godine dana starosti
- udomiteljske obitelji
- obitelji ranjivih skupina
- obitelji u riziku
- svi koji zatraže savjetodavnu pomoć…

Ovo smo mi

Predstojnica Podružnice
Silvija Čavić, prof.psihologije

Stručne radnice
Marija Ranilović Mađarić, mag.paed.soc.
Ines Kučej, dipl.soc.radnica
Jelena Jug, dipl.soc.radnica
Marija Đuran, mag.psych.
Petra Rep, mag.iur.

Administrativna referentica
Maja JelušićProvedene i planirane aktivnosti

Programi/radionice:

Škola za posvojitelje
– proveden jedan ciklus svibanj-srpanj 2021, planiran novi ciklus u jesen 2022. godine u trajanju od tri mjeseca
- planirano je kontinuirano provođenje škole za posvojitelje jedan ciklus godišnje
- školu za posvojitelji provode licencirani provoditelji edukacije
- u Podružnici je zaposleno tri educirana voditelja, dva stručnjaka su trenutno u edukaciji
- namijenjena je svim obiteljima koje razmišljaju o posvojenju ili su već posvojile ili su u procesu upisa u registar potencijalnih posvojitelja

Rastimo zajedno:

Rastimo zajedno i mi
- podrška obiteljima u riziku kroz grupni rad
- provedena edukacija za ukupno 4 voditelja (2 za roditelje 2 za djecu) te za 2 volontera
- proveden jedan ciklus radionica od ukupno 15 radionica (ožujak – lipanj 2022)
- novi ciklus planiran od veljače 2022 godine

Rastimo zajedno UNO
– podrška posvojiteljskim obiteljima
- educirana 4 voditelja (2 za roditelje 2 za djecu)
- početak planiran za jesen 2022 godine
- grupni rad s mladima u riziku za razvoj PUP-a
- u suradnji s Centrima za socijalnu skrb (Križevci) – provedeno u veljača/ožujak 2022
- planirane radionice i nadalje, ali ciljano, ovisno o inputu od strane Centara
- radionice/grupe podrške za udomitelje i udomljenu djecu – u suradnji s timom za udomiteljstvo CZSS, plan za 2022. godinu
- aktualno se provode individualna savjetovanja s udomiteljima i udomljenom djecom

Intervencije:

Obiteljska medijacija

Posebne obveze – upućivanje od ODO-a, suda
- Upućivanje u savjetovalište za mlade
- Izvansudska nagodba

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji
Provedena i završena specijalizirana edukacija za voditelje tretmana (4 voditelja)
Planiran početak grupe u jesen 2022. godine

Nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa - sudske mjere, aktualno se provodi u 8 obitelji

Provedene i planirane aktivnosti ciljem prevencije i promocije usluga:

Preventivne i promo aktivnosti:

Okrugli stolovi
- provedeno je ukupno 5 od 8 planiranih okruglih stolova usmjerenih na edukaciju stručnjaka

Edukativne radionice
- provedeno je ukupno 3 od 6 planiranih edukativnih radionica otvorenih za javnost u sklopu svibnja – mjeseca u kojem se obilježava Dan obitelji
- Radionice su provedene u knjižnicama Koprivnica, Križevci i Đurđevac

Članci u novinama, web, radio emisije – nakon postupka javne nabave
Društvene mreže – Instagram, stranice Podružnice
Promotivni materijali – proveden postupak javne nabave
Opremanje prostora – postupak javne nabave

Usluga savjetovanja:

Savjetovanje:

Individualno (djeca, odrasli)
Djeca i mladi
- Razvoj socijalnih vještina, izgradnja samopouzdanja i samopoštovanja, vještine rješavanja problema, regulacija emocija i samokontrola, rad s traumatiziranom djecom

Roditelji
- Jačanje roditeljskih kompetencija, primjerena briga o djetetu, postavljanje jasnih granica, pravila, komunikacijske i socijalizacijske vještine, educiranje o specifičnostima pojedine razvojne faze

Partnersko
- Komunikacijske vještine, zajednički rad na rješavanju problema u odnosu, preuzimanje odgovornosti za odnos
- Moguće upućivanje u postupku razvoda braka

Obiteljsko
- grupa sličnih karakteristika (npr. adolescenti, PUP, djeca roditelja u razvodu i sl.)
- Bazira se na metodama grupnog rada

Kada uputiti osobu na savjetovanje?

- Obiteljski, partnerski i osobni problemi
- Različite poteškoće u ponašanju, emocionalnom funkcioniranju
- Teškoće u prilagodbi (razvod roditelja, promjena sredine, udomiteljsto/posvojenje, bolest članova obitelji, smrt bliske osobe)
- Škola i školski uspjeh (strah od škole, anksioznost, odnosi s vršnjacima, poteškoće u učenju)
- Traumatska iskustva

Gdje smo sada (I. projekt)

- Uspostavljena Područna služba Koprivničko-križevačka

Infrastruktura?

- Ekspert javne nabave
- Projektno-tehnička dokumentacija (Idejno rješenje, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, građevinska dozvola)
- Promo materijali, medijska promocija
- Rekonstrukcija zgrade – građevinski radovi počeli u ožujku 2022. – u tijeku su pripremni radovi za gornju ploču, radovi se odvijaju prema planu, završetak studeni 2022.
- Stručni nadzor, energetski certifikat
- Nabava vozila - završeno, potpis ugovora za 12.07.2022.
- Nabava opreme - u tijeku
- Financijska revizija projekta - Plan do kraja trajanja projekta - Završetak projektnih aktivnosti 1.6.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove prezentacije isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Koprivnica
scroll to top